STICHTING EINDE BEGROTINGSTEKORT

Stichting Einde Begrotingstekort wordt opgericht zodra de doelstellingen toekomstperspectief hebben.
 

Doelstellingen Stichting Einde Begrotingstekort:

Ontwerpen en optimaliseren van digi-sociale systeemoplossingen t.b.v. samenwerking tussen overheid en publiek en voor bedrijven, desgewenst in combinatie met bedrijfsastrologie. Bezuiniging op overheidskosten dankzij digi-sociale kwaliteitsverbetering.


Te behalen resultaat:

Meer saamhorigheid en toename medeverantwoordelijkheid voor een ieders welzijn. Bezuiniging als natuurlijk bij product van behaalde kwaliteitsverbetering. Snel verminderen van aanhoudende overheids begrotingstekorten


"De cultuur vereist dat we een volledig begrip van de wereld en van de mens bezitten; het is niet aan de cultuur  om, met de wetenschap, stil te blijven staan op het punt waar de methodes van de volstrekte theoretische  strengheid toevallig eindigen. Het leven kan niet wachten tot de wetenschappen het universum op  wetenschappelijke wijze verklaard hebben. We kunnen het leven niet uitstellen tot we er klaar voor zijn".  

José Ortega y Gasset (Spaans filosoof 1883-1955)
 

_______________________________________________________________________________________